Naši proizvodi

Drvna građa

Proizvodnja pilane sastoji se od proreza trupaca (jelovih, bukovih, hrastovih) od kojih se dobivaju različiti drvni proizvodi, od drvne građe do drvnih elemenata i biomase (drvni otpaci, peleti). Sam proizvodni program pilane Gerovo sastoji se u obrađivanju, pripremanju i manipulaciji drvne građe (jela, bukva, hrast) različite kvalitete.

Drvni pelet

Drveni pelet “FINPELLET” proizvodi se od drvnog ostatka koji nastaje tijekom proizvodnje pilane u Gerovu. S obzirom da pilanska proizvodnja u Gerovu ima jedinstveni sustav otkoravanja trupaca, u sastavu peleta nema učešća kore (svjetliji pelet) što u konačnici znatno doprinosi kvaliteti drvnog peleta (veća kaloričnost, manje pepela).

Impregnacija

Impregnacija kao postupak zaštite drva povećava trajnost izrađenih drvenih proizvoda. Postupak uključuje izlaganje drvenih proizvoda u kotlu: vakumu (sušenje) i potom impregnacijskom sredstvu, kojim se produžuje trajnost istih do 20 godina.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja FINVEST CORP primjenom informacijske tehnologije
Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća FINVEST CORP d.d.
Ukupna vrijednost projekta: 618.827,50 HRK
EU sufinanciranje: 329.862,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  01.10.2019.- 01.01.2021.
Kontakt osoba: Silvio Galić

FinvestCorp

Godina osnivanja: 1993
Djelatnost NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Uprava:
Predsjednik uprave: Damir Kelava
Član uprave: Daniel Smiljanić
Član uprave: Oleg Uskoković
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Predsjednik nadzornog odbora: Tanja Kragulj Mežnarić

Podaci o društvu

Temeljni kapital društva: 6.177.510 kuna
Broj izdanih dionica: 617.75
Oznaka dionice: FNVC-R-A
Žiro račun:
OTP banka d.d. IBAN: HR8924070001100066527
21000 Split, Hrvatska
Domovinskog rata 61
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X
OIB:40819225982

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj