Pravila privatnosti – GDPR

 Izjava o privatnosti

Finvest Corp d.d. posvećuje iznimnu pozornost zaštiti osobnih podataka. U cilju zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 od 27.4.2016. godine (dalje u tekstu: Uredba) i primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima (dalje u tekstu: Drugi propisi), Finvest Corp d.d izjavljuje da posjeduju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da se osobni podaci obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe i Drugih propisa, te da se načinom obrade osigurava zaštita prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju (dalje u tekstu: Ispitanik).

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se korisnici mogu identificirati, poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i drugog. Finvest Corp d.d. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se ih eksplicitno učinili dostupnima, čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Finvest Corp d.d. prikupljene osobne podatke, obrađuje i koristi isključivo za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize te dostave općih i individualiziranih ponuda/informacija, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije.

Finvest Corp d.d. obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Osobni podaci pohranjuju se u digitalnom obliku i to putem računalnog zapisa u poslovno informacijskom sustavu kojeg Finvest Corp d.d. koristi, dok se fizički zaprimljeni ispunjeni dokumenti pohranjuju u posebne fascikle koji se pohranjuju u ormar pod ključem te je onemogućen neovlašteni pristup izvana.

Osobni podaci će se koristiti samo u navedene svrhe i neće se prosljeđivati trećim osobama, drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

Napominjemo da se ova Izjava o privatnosti primjenjuje na Vas kao poslovnog partnera Finvest Corp d.d., odnosno da se sve ovdje izneseno primjenjuje na obradu Vaših osobnih podataka kao poslovnog partnera Finvest Corp d.d..

    Informacije i definicije

U nastavku ove Izjave pronaći ćete informacije i definicije pojmova koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Uredbe.

a.     a) Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („Ispitanik“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

b.     b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

c.     c) Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

d.     d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

e.     e) Profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

f.      g) Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

g.     h) Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

h.     i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

i.      j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu Ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

j.      k) Privola

Privola Ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

    Opći podaci voditelja obrade podataka:

Voditelj obrade osobnih podataka po Uredbi ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je Finvest Corp d.d., I.G. Kovačića 24, Čabar.

Email: hrvoje.janes@finvestcorp.hr

Web stranica: www.finvestcorp.hr

    Rutinsko brisane ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

Prikupljene podatke Finvest Corp d.d. ne prenosi i ne dijeli.

   Vrijeme čuvanja Vaših podataka

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni odnosno o razlogu zbog kojeg obrađujemo osobne podatke. U tom smislu, jamčimo Vam da podatke nećemo čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

   Pravo na informaciju, pravo povlačenja i brisanja Vaših osobnih podataka

U smislu obrade osobnih podataka navodimo Vaša prava koja imate, a kako je prethodnim tekstom opisano:

pravo pisanim putem tražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo;

pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose;

pravo na brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose;

pravo na ograničenje obrade kad

osporavate točnost osobnih podataka koji se na Vas odnose,

kad je smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka nezakonita ali se protivite brisanju osobnih podataka

kad smatrate da Spačva d.d. kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, ali ih Vi kao ali ih ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane Vaših pravnih zahtjeva

pravo da zaprimite osobne podatke koji se odnose na Vas te da ih u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu prenesete drugom Voditelju obrade osobnih podataka;

pravo na ulaganje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka;

pravo na podnošenje prigovora tijelu koje je u Republici Hrvatskoj nadležno za zaštitu osobnih podataka i nadzora nad obradom osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Svaki zahtjev kojim ostvarujete gore opisana prava molimo dostavite kontakt osobi navedenoj u točki 4.

Nadalje, ako pojedine osobne podatke obrađujemo na temelju privole koju ste nam dali, tu privolu možete povući u svakom trenutku i to slanjem obavijesti na e-mail na adresu navedenu u točki 4.

   Kolačići

O kolačićima

Internet stranica Finvest Corp d.d. koristi kolačiće, „cookie“. Oni služe za razne ciljeve, kao što je omogućavanje učinkovite navigacije po stranicama, pamćenje vaših preferencija i općenito poboljšanje iskustva korisnika. Kolačići služe i tome da informacije koje vidite na internetu budu relevantniji za vas. Riječ je o tekstualnim datotekama koje preglednik sprema na računalni sustav.

Upotrebom kolačića Internet stranica posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije Internet stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike Internet stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi Internet stranicu. Primjer, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju Internet stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima Internet stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

Onemogućavanje kolačića

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako Ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije Internet stranice.

Kolačiće možete onemogućiti aktiviranjem postavke u svojem pregledniku kojom se omogućava odbijanje postavljanje svih ili nekih kolačića. Međutim, ako postavkom u svojem pregledniku onemogućite sve kolačiće (uključujući strogo nužne kolačiće), postoji mogućnost da nećete moći pristupiti svim ili nekim dijelovima naših Internetskih stranica.

Onemogućavanjem kolačića ili kategorije kolačića nećete izbrisati taj kolačić iz svojeg preglednika. To morate zasebno učiniti u svojem pregledniku.

Koje kolačiće koristimo

a.     Strogo nužni kolačići:

To su kolačići koji su potrebni za rad naših internetskih stranica. Oni uključuju kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite na sigurne dijelove naših internetskih stranica. Ti kolačići ne prikupljaju informacije o vama koje bi se mogle upotrijebiti za marketing ili za bilježenje koje ste stranice na internetu posjetili. Ova se vrsta kolačića ne može onemogućiti.

b.     Analitički kolačići:

Ovi kolačići omogućavaju nam da prepoznamo i brojimo broj posjetitelja i da saznamo kako se posjetitelji kreću po našim internetskim stranicama kada se njima služe. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naše internetske stranice rade, a u svrhu tako da korisnicima olakšamo pronalazak onoga što traže.

Tim se kolačićima ne prikupljaju informacije kojima vas se može identificirati. Sve su informacije koje ti kolačići prikupljaju anonimne i upotrebljavaju se samo za poboljšanje rada internetskih stranica.

c.     Kolačići za funkcionalnost.

Oni služe da vas prepoznamo kad se vratite na naše Internetske stranice. Tako možemo svoj sadržaj prilagoditi vama osobno i zapamtiti vaše preferencije (na primjer, vaš željeni jezik ili vašu regiju).

Tim se kolačićima ne prikupljaju informacije kojima vas se može identificirati. Sve su informacije koje ti kolačići prikupljaju anonimne i upotrebljavaju se samo za poboljšanje rada internetskih stranica.

 Kontakt

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt osoba navedena je u točki 4.

 Ostalo

Ova Internet stranica može sadržati linkove koji vode na druge Internet stranice. Finvest Corp d.d. nije odgovoran za sadržaj ili Pravila privatnosti tih Internet stranica.

Extra

Sve informacije na našoj Internet stranici kao što su opisi proizvoda, pakiranja, načini i tehnologija proizvodnje, fotografije i video zapisi, informativnog su karaktera, i ne moraju nužno odgovarati realnosti jer su podložni poslovnim promjenama.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja FINVEST CORP primjenom informacijske tehnologije
Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća FINVEST CORP d.d.
Ukupna vrijednost projekta: 618.827,50 HRK
EU sufinanciranje: 329.862,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  01.10.2019.- 01.01.2021.
Kontakt osoba: Silvio Galić

FinvestCorp

Godina osnivanja: 1993
Djelatnost NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Uprava:
Predsjednik uprave: Damir Kelava
Član uprave: Daniel Smiljanić
Član uprave: Oleg Uskoković
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Predsjednik nadzornog odbora: Tanja Kragulj Mežnarić

Podaci o društvu

Temeljni kapital društva: 6.177.510 kuna
Broj izdanih dionica: 617.75
Oznaka dionice: FNVC-R-A
Žiro račun:
OTP banka d.d. IBAN: HR8924070001100066527
21000 Split, Hrvatska
Domovinskog rata 61
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X
OIB:40819225982

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj