Certifikati

Certifikati koje imamo naša su obveza u provedbi visokih
standarda kojima težimo u svakodnevnom radu.

FSC® - Forest Stewardship Council®

certifikat

Međunarodno vijeće za upravljanje šumama

Našim klijentima jamči da tehnološkim procesima udovoljavamo socijalnim, ekološkim i ekonomskim pravilima i standardima u lancu opskrbe. Ovaj certifikat podrazumijeva da se u cijelom proizvodnom procesu, od šume do krajnjeg korisnika, upotrebljava isključivo certificirana drvena građa. FSC oznaka daje jamstvo da se finalni/konačni proizvod može pratiti do samog izvora.

Više na služenoj mrežnoj/internetskoj stranici  fsc.org

Drveni peleti

certifikat

Drveni pelet je  biogorivo koje se proizvodi uglavnom iz pilanskih ostataka (piljevina i sječka). Upotrebljavaju se kao gorivo za sustave grijanja u stambenim objektima i u industriji.  ENPlus standard obuhvaća cijeli lanac opskrbe, od izbora sirovine do konačnog korisnika.

ENPlus standardi, posebice u kvaliteti A1, propisuju kontrolu više od 20 najvažnijih komponenti koje peleti moraju zadovoljavati. Ovim su standardom, uz kontrolu kvalitete proizvoda, propisani i načini pakiranja i označavanja konačnog proizvoda.

Više na služenoj mrežnoj/internetskoj stranici enplus-pellets.eu

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja FINVEST CORP primjenom informacijske tehnologije
Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća FINVEST CORP d.d.
Ukupna vrijednost projekta: 618.827,50 HRK
EU sufinanciranje: 329.862,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  01.10.2019.- 01.01.2021.
Kontakt osoba: Silvio Galić

FinvestCorp

Godina osnivanja: 1993
Djelatnost NKD 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Uprava:
Predsjednik uprave: Damir Kelava
Član uprave: Daniel Smiljanić
Član uprave: Oleg Uskoković
Kontakt: uprava@finvestcorp.hr
Telefon: +38598299030
Predsjednik nadzornog odbora: Tanja Kragulj Mežnarić

Podaci o društvu

Temeljni kapital društva: 6.177.510 kuna
Broj izdanih dionica: 617.75
Oznaka dionice: FNVC-R-A
Žiro račun:
OTP banka d.d. IBAN: HR8924070001100066527
21000 Split, Hrvatska
Domovinskog rata 61
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X
OIB:40819225982

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj